CPR Diploma Kejuruteraan Elektrik

By | April 22, 2014

kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan komputer. OBJEKTIF Memiliki Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan/Kuasa/Mekatronik/Elektronik) dari UTM/setaraf dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.70. 2.

Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) Mekanikal Servis . Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri ; Diploma Kejuruteraan Elektronik (Transmisi Data dan Rangkaian) 16 . KKTM Rembau . Alam Bina . Diploma Rekabentuk Dalaman .

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) 3 BIL Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian 2. Fakulti Kejuruteraan Elektrik

56 EE111 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 195 MC110 Diploma Komunikasi Dan Media DIPLOMA UiTM 04/01/2009 17/10/2002 SM 1248 23/02/1981 20/09/1974 196 MC221 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan

Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) (6 semester) Diploma Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan) (6 semester) Diploma Kejuruteraan Elektronik atau Aplikasi Elektrik dan Elektronik Information and Communication Technology atau Reka Cipta Sejarah atau Geografi

Leave a Reply