CPR Diploma Kesihatan Persekitaran

By | April 22, 2014

10/2001 NA SM 210 16 HS112 Diploma Pengimejan Perubatan DIPLOMA UiTM 23/10/2004 29/10/2002 NA SM 154 17 HS113 Diploma Kesihatan Persekitaran DIPLOMA UiTM 09/11/1996 29/10/2003 SM 196 18 HS114 Diploma Fisioterapi DIPLOMA UiTM 23/10/2004 19/9/2001 NA SM 201 19 HS115 Diploma Pemulihan

KESIHATAN PERSEKITARAN U29 (TETAP) 1 . IKLAN LUARAN IKLAN JAWATAN KOSONG MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA JALAN YONG SHOOK LIN, 46675 PETALING JAYA. BIL. JAWATAN Diploma Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi latihan Kementerian

Diploma Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: P1T6); DAN (b)

DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 1. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Sungai Buloh, Selangor. 2. Kolej Kesihatan Awam Kuching, Sarawak. atau Lain-lain tempat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. CARA MEMOHON Mengikuti Latihan Dalam Perkhidmatan bagi

Kimia Persekitaran/Analisis Kesihatan Alam Sekitar Alam Sekitar. SINOPSIS PROGRAM YANG DITAWARKAN 4 Kimia Hasilan Semulajadi dan Sintesis Diploma Industri Perkayuan yang ditawarkan di UiTM Pahang ini merupakan satu program enam

Leave a Reply