CPR Diploma Lanjutan Politeknik

By | April 22, 2014

Kale-ndar akademik tahun 2014 politeknik kementerian pendidikan malaysia program diploma dan diploma lanjutan pennajian idoliteknjk latihan industri

Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) kolej, politeknik, kolej komuniti serta di antara sektor awam dan swasta. Ia juga menyokong kaedah penyampaian yang pelbagai Diploma Lanjutan merupakan kelayakan khusus yang menandakan individu

DIPLOMA (LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA) JABATAN PERINGKAT KOD PROGRAM SINGKATAN PROGRAM NAMA PROGRAM LULUSAN KEJURUTERAAN AWAM (JKA) Politeknik (Kod T) Diploma Lanjutan Bayaran bagi pelajar yang tidak ditawarkan asrama 1 Yuran Pengajian

Pengecualian Kursus Program Pengajian Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelajar lepasan diploma lanjutan politeknik atau IPT lain (yang turut memiliki diploma) yang menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda politeknik.

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam ShahI Bandar DarulamanI Kedah Darulaman N (u.p: Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan) Sebarang pertanyaan mengenai Warganegara Malaysia 2. Syarat kelayakan mengikut bidang:

Leave a Reply