CPR Diploma Lepasan Ijazah

By | April 22, 2014

Pelajar Diploma dan Ijazah serta peserta kursus jangka pendek melakukan CPR oleh penceramah. INFO DIPLOMA Oleh: Biro Publisiti Majlis Perwakilan Pelajar. 35 – Individu lepasan Matrikulasi, STPM, STAM, Diploma;

PROGRAM DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 2301 Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah Melayu 1 tahun (sepenuh Masa) 2 semester (sepenuh masa) Lulus Ijazah Sarjana Muda dalam aliran ugama atau yang bersesuaian dari mana-mana universiti yang diiktiraf oleh senat. PROGRAM

Syarat Am dan Syarat Khas Program Pengajian Lepasan Diploma/Setaraf Bagi Program Sarjana Muda Sesi Akademik 2014/2015 Diploma (Aliran Sains) Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer ( Sistem Cerdas ) ZC 20 Atau Ijazah Sarjana Muda Sains

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SIDANG AKADEMIK 2013/2014 CALON LEPASAN DIPLOMA/SETARAF BIL Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf (i) Program Pengajian (ii) Kod (iii) Tempoh Pengajian Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau peperiksaan

Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut: PROGRAM . INSTITUSI ; Ijazah/Diploma (IPTA) Lepasan Ijazah atau diploma anjuran sesebuah jabatan/agensi. (iii) Kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan seperti Kursus

RAYUAN KOLEJ BAGI PELAJAR LEPASAN DIPLOMA DAN TAHUN AKHIR UiTM KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SESI MAC 2012 Pelajar Lepasan Diploma dan Tahun Akhir UiTM yang ditawarkan melanjutkan pelajaran ke Program

Leave a Reply