CPR Diploma Perguruan Lepasan Ijazah 2014

By | April 24, 2014

2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013) Struktur Kurikulum Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Pendidikan Teknikal dan Vokasional

9 Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI Ambilan Disember 2011 dan seterusnya) Teknologi Pengajaran 10 KPLI-SR bagi Kursus dalam Cuti (Ambilan Januari 2012 dan seterusnya) Teknologi Pengajaran

DIPLOMA PERGURUAN LEPASAN IJAZAH . INSTITUT PERGURUAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN . PADA . 18 & 19 SEPTEMBER. 2012. 1.0 TUJUAN . Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan, kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar lepasan diploma memilih profesion perguruan di universiti teknologi malaysia skudai, johor rahayu binti murad

PROGRAM DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 2301 Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah Melayu 1 tahun (sepenuh Masa) 2 semester (sepenuh masa) Lulus Ijazah Sarjana Muda dalam aliran ugama atau yang bersesuaian dari mana-mana universiti yang diiktiraf oleh senat. PROGRAM

Leave a Reply