CPR Diploma Yang Ditawarkan Di Politeknik

By | April 26, 2014

Sijil di Politeknik atau Institut Kemahiran Mara. Di Kedah ada dua IKM IKM, boleh bekerja atau boleh pula memohon untuk melanjutkan ke program Ijazah atau Diploma di Universiti. Bagi yang tidak mempunyai SPM tetapi mempunyai kemahiran, yang ditawarkan oleh IPTS lain.

Program seni bina landskap yang ditawarkan di universiti/institusi pengajian tinggi antara lain pula menawarkannya di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda sementara politeknik Untuk mengikuti pengajian di peringkat ialah diploma di UiTM dan politeknik Kementenian

A-3 Apakah program pengajian yang ditawarkan Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS) ? kurikulum sebagai salah satu daripada syarat untuk dianugerahkan diploma. Kegagalan di dalam kokurikulum akan membawa kepada kegagalan memperolehi sijil

Pelajar Diploma dan Sijil PPD dari 4 jabatan akademik iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan kepuasan kemudahan dan perkhidmatan yang ditawarkan di Politeknik berada pada tahap yang baik dan berkualiti

• Part-time Diploma, Advanced Diploma, Specialist Diploma and Diploma Pelbagai Kursus yang disokong di bawah skim Sokongan Latihan Daya Kerja (WTS) dan program-program Diploma (Penukaran) yang ditawarkan oleh lima Politeknik tempatan

Leave a Reply