CPR Keputusan Pra Diploma Uitm

By | June 8, 2014

DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 3 4.0 di UiTM iaitu sehingga keputusan peperiksaan akhir disahkan oleh Jawatankuasa Mesyuarat Senat. 2.5. Pelajar Peringkat Sijil, Pra, Asasi, Diploma Dan Ijazah RM 40.00 per semester Pelajar Pasca Siswazah

• Pra Pendaftaran Kes Jenayah (http://www.esyariah.gov.my) • Semakan Keputusan Diploma Undang-undang (ILKAP – UITM) ii). Kursus Diploma Penterjemahan Profesional ( Modul Undang-Undang) Persa tuan Suri Dan Anggota Wanita Perkhidma tan Awam Malaysia (PUSPAN ITA)

DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 3 4.0 di UiTM iaitu sehingga keputusan peperiksaan akhir disahkan oleh Jawatankuasa Mesyuarat Senat. 2.5. Pelajar Peringkat Sijil, Pra, Asasi, Diploma Dan Ijazah RM 40.00 per semester Pelajar Pasca Siswazah

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM APB (O). 21 Sarjana Muda, Pra-Ijazah, Diploma dan Sijil. PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN : PK. UITM.APB.(0).21 semakan semula daripada pelajar. Serahkan skrip jawapan pelajar kepada PS untuk disemak semula.

• Pra Pendaftaran Kes Jenayah (http://www.esyariah.gov.my) • Semakan Keputusan Diploma Undang-undang (ILKAP – UITM) ii). Kursus Diploma Penterjemahan Profesional ( Modul Undang-Undang) Persa tuan Suri Dan Anggota Wanita Perkhidma tan Awam Malaysia (PUSPAN ITA)

Leave a Reply